IX rocznica śmierci ks. Jana Łaszczyńskiego – absolwenta, nauczyciela, MISTRZA i OJCA

Dziś, 11 lipca 2016r.,  jest 10 rocznica śmierci kapłana legendy, mistrza i nauczyciela, ks. prałata Jana Łaszczyńskiego, absolwenta naszego liceum z 1949r. Ks. Jan urodził się w 1929r., święcenia kapłańskie przyjął 11 października 1953r. z rąk ks. bp. Tadeusza Pawła Zakrzewskiego. Był wikariuszem w par. Świętej Trójcy w Rypinie. W latach 1960-1992 był ojcem duchownym w naszym liceum. W latach 1960-1981 uczył także geografii i religii. Przez wiele lat sprawował funkcję spowiednika w WSD w Płocku. Zmarł 11 lipca 2007r. Podczas pogrzebu, 14 lipca 2007r., ks. bp Roman przytoczył słowa testamentu o. Jana, który pisał, że nigdy nie żałował wyboru swojego powołania. Jego życie było naznaczone cierpieniem i troskami. Najpierw w czasie pracy na wikariacie w Rypinie, a potem – przez ponad 40 lat posługi ojca duchownego w Niższym Seminarium Duchownym i spowiednika w WSD w Płocku”.